Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου 2012

Πόλεμος για μία θέση στις στρατιωτικές σχολές

Μείωση του αριθμού των εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές αναμένεται για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. H αντίστροφη μέτρηση στον αριθμό των εισακτέων στις συγκεκριμένες σχολές ξεκίνησε από πέρυσι, αλλά, όπως δείχνουν τα πράγματα, φέτος η μείωση θα είναι μεγαλύτερη, καθώς έχει ανοίξει η συζήτηση -σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες- και με το συνταξιοδοτικό θέμα των στρατιωτικών (σ.σ.: αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης).
Μια τέτοια εξέλιξη, όπως είναι αναμενόμενο, θα έχει επιπτώσεις και στον αριθμό των νεοεισαχθέντων στις αντίστοιχες σχολές στις οποίες «ποντάρουν» χιλιάδες υποψήφιοι κάθε χρόνο, παρά το γεγονός ότι οι θέσεις έτσι και αλλιώς είναι περιορισμένες και κάθε χρόνο όλο και «ψαλιδίζονται».
Οι υποψήφιοι των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, το 2010 συνολικά από όλες τις κατηγορίες εισήχθησαν στις στρατιωτικές σχολές 1.436 άτομα, ενώ το 2011 εισήχθησαν 1.290 άτομα. Η ζήτηση για τις στρατιωτικές σχολές την τελευταία δεκαετία είναι τεράστια και οι υποψήφιοι δίνουν αγώνα μέχρι τελικής πτώσης, διεκδικώντας μία θέση σε αυτές έχοντας κυρίως ένα και μοναδικό κίνητρο. Την ασφάλεια της μόνιμης εργασίας.
Μάλιστα είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί υποψήφιοι να μην ξέρουν καν ποιο είναι το περιεχόμενο σπουδών στις συγκεκριμένες σχολές, με αποτέλεσμα να απογοητεύονται όταν πια βρεθούν «εντός» και η ζωή τους γίνεται δύσκολη, καθώς πρόκειται για σχολές απαιτητικές.
Η μεγάλη ζήτηση βέβαια έχει προκαλέσει και κατακόρυφη άνοδο των βάσεων στις συγκεκριμένες σχολές, οι οποίες πλέον τα τελευταία χρόνια κινούνται πάνω από τα 17.000 μόρια.
Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Στρατιωτικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων ανακοινώνεται μετά την κοινή υπογραφή των υπουργείων Άμυνας και Παιδείας.
Πόλεμος για μία θέση στις στρατιωτικές σχολές
Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, που διοργανώνει το υπουργείο Παιδείας, αλλά προηγουμένως θα πρέπει να έχουν κριθεί κατάλληλοι σε ιδιαίτερες προκαταρκτικές εξετάσεις (ψυχομετρικές, υγειονομικές και αθλητικές) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Η τελική όμως επιλογή και η σειρά επιτυχίας για κάθε στρατιωτική σχολή γίνεται από το υπουργείο Παιδείας. Βέβαια οι αποφάσεις των επιτροπών που κρίνουν την καταλληλότητα των υποψηφίων είναι ανέκκλητες και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. Φυσικά, όπως σε κάθε δημόσιο διαγωνισμό, υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης των υποψηφίων σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς συνυποψήφιούς τους.
Τέλος, οι υποψήφιοι που θα αποτύχουν ή θα διακόψουν, ή δεν θα παρουσιαστούν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων δεν μπορούν να συνεχίσουν και θεωρούνται από το υπουργείο Παιδείας ως να μην είχαν δηλώσει τη σχολή από την οποία αποκλείστηκαν.
Τα ειδικά τεστ κατά σχολή προτίμησης
Όλοι οι υποψήφιοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ΠΚΕ υποβάλλονται σε ψυχομετρική δοκιμασία, υγειονομική εξέταση και αθλητική δοκιμασία, σύμφωνα με το πρόγραμμα της πρώτης Σχολής προτίμησής τους. Όσο για τους υποψηφίους που θα διαγωνισθούν στα ειδικά μαθήματα του υπουργείου Παιδείας, θα τα δηλώσουν στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωσή τους για να προγραμματιστούν αναλόγως. Επίσης, θα πρέπει να φέρουν κατά την παρουσίασή τους βεβαίωση του Εξεταστικού Κέντρου, στην οποία θα αναφέρεται η συμμετοχή τους στις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων του υπουργείου Παιδείας. Οι Επιτροπές Ψυχομετρικών - Αθλητικών δοκιμασιών των ΣΣΕ - ΣΝΔ - ΣΙ - ΣΣΑΣ - ΣΑΝ - ΣΜΥ - ΣΜΥΝ - ΣΤΥΑ - ΣΥΔ, καθώς και οι κατά περίπτωση Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές (ΑΥΕ) συντάσσουν για κάθε ομάδα υποψήφιων πρακτικά ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ - ΑΠΟΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ, ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΘΟΝΤΩΝ και ΔΙΑΚΟΨΑΝΤΩΝ υποψηφίων. Τα αποτελέσματα τοιχοκολλούνται στις εισόδους των αντιστοίχων Σχολών, στις ιστοσελίδες αυτών και στα Γραφεία Ενημερώσεως ΥΕΘΑ Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
ΑΣΕΙ- ΑΣΣΥ
Ποια προσόντα πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι
Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι τα εξής:
 • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
Γίνονται δεκτοί/-ές και υποψήφιοι/-ες ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση, όταν εισαχθούν, όπως ορίζει ο Κώδικας της Ελληνικής Ιθαγένειας.
 • Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.
 • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.
 • Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.
Ηλικία: (1) Οι υποψήφιοι/-ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1990. Κατ' εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν:
 • Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις Εθελοντές μόνιμοι Οπλίτες που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1988.
 • Στη ΣΙ και οι υπηρετούντες στις ΕΔ Εθελοντές, Κληρωτοί, Κληρωτοί πρότακτοι, Κληρωτοί παρατεταμένης θητείας και Μαθητές-Απόφοιτοι ΑΣΣΥ που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1989.
(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1991.
(2) Οι υποψήφιοι/-ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις. Διόρθωση ηλικίας με δικαστική απόφαση λαμβάνεται υπόψη, εφόσον προκύπτει ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31η Δεκεμβρίου 1990 και μεταγενέστερα.
στ. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι/-ες των ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ θα πρέπει:
 • Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία.
Για παράβαση των Νόμων περί προστασίας της Χώρας, του Πολιτεύματος και της ελευθερίας των Πολιτών, προσβολή της Σημαίας ή του Στρατού, νομοθεσίας σχετική με τα ναρκωτικά, αρχαιότητες και της νομοθεσίας περί τρομοκρατίας, καθώς και να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, ή να διώκονται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά.
 • Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.
 • Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους και να μην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμία Στρατιωτική Σχολή (ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ) και, πάντως, όπως ειδικά ορίζεται για τις περιπτώσεις αυτές, από τον Οργανισμό κάθε Σχολής.
 • Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος/-α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του/της σε ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του/της καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμογής τυγχάνουν οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών.
Πού πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις συμμετοχής
Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την επιλογή στις στρατιωτικές σχολές πρέπει να υποβάλουν απευθείας ή με συστημένη επιστολή συνήθως τον Μάιο μια πλήρη σειρά δικαιολογητικών. Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες/-ίδες του Εξωτερικού υποβάλλουν το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο συνήθως, με την ίδια διαδικασία, τα δικαιολογητικά τους. Οι υπηρεσίες υποβολής είναι αποκλειστικά οι ακόλουθες:
Για τη ΣΣΕ: Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τμήμα Εισιτηρίων Εξετάσεων, Βάρη Αττικής ΒΣΤ 902, Τηλ.: 210 8904093-4-5, 210 8904126-7, FΑΧ 210 8970232 και 210 8904094.
Για τη ΣΝΔ: Εφόσον πρόκειται για συστημένη επιστολή: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ.: Εσωτ. ΓΕΝ 51154, 51155. Εφόσον πρόκειται για κατάθεση αίτησης αυτοπροσώπως: Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, τέρμα Χατζηκυριάκου, Πειραιάς Τ.Κ. 18539, Τηλ.: 210 4581337, FAX 210 4581397.
Για τη ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ: Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Α7), Δεκέλεια Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ.: 210 8191722, 210 8191724 και FΑΧ: 210 2466694, 210-8191725.
Για τη ΣΣΑΣ: Στρατιωτική Σχολή Αξ/κών Σωμάτων - Πλήθωνος Γεμιστού 2, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54638, τηλ.: 2310 962177 - 962112 - 962191.
Για τη ΣΑΝ: Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής - Στρατόπεδο «ΣΑΚΕΤΑ» «Α» ΒΣΤ 902 Βύρωνας, Τ.Κ. 162 01, τηλ.: 210 7675603, 210 7675609, 210 7669347 και FΑΧ: 210 7654793.
Για τη ΣΜΥ: Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42100 τηλ.: 24310-38635, 24310 38637, 24310 39632.
Για τη ΣΜΥΝ: Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ.: 210-6551154, 210-6551155 (τηλ.: ΣΜΥΝ 210 5531742 - 210 5531744).
ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΗ
Εισαχθέντες 2010
Εισαχθέντες 2011
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ
260
242
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΩΜΑΤΑ
50
43
ΣΝΔ ΜΑΧΙΜΟΙ
46
39
ΣΝΔ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
21
19
ΙΚΑΡΩΝ ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
98
98
ΙΚΑΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
52
38
ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
10
10
ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
81
71
ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
10
7
ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
10
7
ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ
7
6
ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
8
3
ΣΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ
21
25
ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
35
37
ΣΜΥ ΟΠΛΑ
222
195
ΣΜΥ ΣΩΜΑΤΑ
73
70
ΣΜΥΝ
134
121
ΣΤΥΑ
192
173
ΣΥΔ
48
43
ΣΙΡ
10
0
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
48
43
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΡΙΓΚΑ

52 σχόλια:

 1. Η ανώτερη ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ σχολή είναι η ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ.

  Το προβλέπει ο στρατιωτικός κανονισμός 20-1.

  Οι ομοιόβαθμοι των όπλων από Ευελπίδων θεωρούνται αρχαιότεροι(ανώτεροι) όλων των άλλων σχολών Αξιωματικών ακόμη και από την ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΩΜΑΤΑ!δυστυχώς πολλοί από τους νεοεισερχόμενους δεν το γνωρίζουν και επιλέγουν την σχολή με κριτήριο την βάση εισαγωγής το οποίο είναι λάθος.

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ,ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΠΟ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ ΕΝΩ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΣΧΟΛΗ Ή ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ.

  Όλοι οι υπόλοιποι δεν φτάνουν ψηλά στην ιεραρχία διότι το ορίζει ο νόμος ''περί ιεραρχίας και εξέλιξης των Αξιωματικών''

  Τώρα γιατί η ΣΣΑΣ ιατρική έχει μεγαλύτερη βάση εισαγωγής στις πανελλήνιες έχει να κάνει με τις τις συνθήκες του επαγγέλματος π.χ ο ιατρός είναι τις περισσότερες ώρες στο γραφείο του Ιατρείου του μέσα στην ζέστη των καλοριφέρ ενώ ο Εύελπις από ΟΠΛΑ είναι για τα πρώτα 3 χρόνια στο κρύο και την βροχή.

  Οι μεταθέσεις είναι περίπου οι ίδιες.

  Αλλά πιστέψτε με, αξίζει λίγο τρέξιμο παραπάνω για μια ανοδική πορεία στα υψηλότερα αξιώματα-άρα και περισσότερα χρήματα,επιλέγοντας την σχολή ''κορυφή'' ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ναρκωτικά παίρνεις ρε φίλε: συγκρίνεις τη ΣΣΑΣ με την Ευευλπίδων όπλα; Αντε καληνύχτα και όταν γινεις Α/ΓΕΣ να μου θυμήσεις να σου στείλω ανθοδέσμη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τι?!?!?!?
  Τι?!?!?!?
  Αξίζει ο 18άχρονος να ξεσκιστεί στο διάβασμα ένα ή δύο χρόνια για να γίνει στα 50 φεύγα του Αρχηγός του ΓΕΣ?!?!? Αξίζει οποιοσδήποτε να ταλαιπωρηθεί 35 χρόνια στα βουνά και στα λαγκάδια για να πάρει 3-4 χρόνια περισσότερα χρήματα και να μην έχει κάνει μια οικογένεια όπως πρέπει να την κάνει?
  Λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι σαν τον κύριο 2 Ιανουαρίου 2012 4:40 μ.μ., που δίνουν εσφαλμένες πληροφορίες στους νέους ανθρώπους.
  Επιλέξτε αυτό που σας αρέσει, μην ακούτε την παραπληροφόρηση του κάθε άσχετου.
  Είμαι Λοχαγός του Μηχανικού, απόφοιτος της Σχολής Ευελπίδων και με το χέρι στην καρδιά λέω σε αυτούς που θέλουν να μπουν σε μια στρατιωτική σχολή: Μην μπαίνετε αν δεν το έχετε καψούρα!!!!!Θα δεινοπαθήσετε κι εσείς και τα αγαπημένα πρόσωπά σας, τωρινά ή μελλοντικά. Όσο για τη σχολή-κορυφή.....Τι να πω, όλα στην Ελλάδα είναι τα ίδια σκ.....ά, η Ευελπίδων λέτε να διαφέρει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ο 2 και ο 3 λενε τα πραγματα με το ονομα τους ο ενα δεν εχει ξεμεθυσει ακομα απο το γλεντι της πρωτοχρονιας...ενας ανθυπασπιστης πεζικου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΝΑ ΘΕΩΡΗΤΕ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟΣ ΓΙΝΕΙ ΜΟΝΙΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΩΝ ΕΔ. ΔΗΛ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΗΝ ΥΕΘΑ ΣΤΑΓΟΝΙΔΙΟ, ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΣ, ΜΑΛΙΣΤΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΥΡΝΑ ΣΑΝ ΑΘΙΓΓΑΝΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΣ ΑΦΡΑΓΚΟΣ. ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΕΦΕΡΑΝ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πράγματι η επιλογή ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ για κάποιον που όντως επιθυμεί να ακολουθήσει ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ καριέρα και όχι συμβιβαστικές λύσεις του τύπου ΣΣΑΣ κλπ. Βεβαίως όλοι αποφοιτούν αξιωματικοί καμιά αντίρρηση ΑΛΛΑ όταν ακολουθείς ένα λειτουργημα ΠΡΕΠΕΙ να προσδοκάς να είσαι ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ή τουλάχιστον να έχεις τις ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ για το καλύτερο (να γίνεις ΑΡΧΗΓΟΣ).
  Δηλαδή φανταστείτε για κάποιον που θα ήθελε να γίνει πχ δικηγόρος και να του έλεγαν ότι αν τελειώσει τη Νομική ας πούμε Κομοτηνής δε θα φτάσεις πάνω από παρ΄Εφέταις ενώ αν τελειώσεις Νομική Αθηνών θα φτάσεις μέχρι Άρειο Πάγο. Δε θα ήταν λογικό για κάποιον που ακολουθούσε το λειτούργημα του δικηγόρου να επιδιώξει να εισαχθεί στη Νομική Αθηνών σε αυτή την περίπτωση; Νομίζω ναι.
  Άρα λοιπόν λέμε:
  -ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ αν θέλουμε να γίνουμε ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
  -Κάτι άλλο αν - και είναι εύλογο - θέλουμε να γίνουμε κάτι άλλο.
  Και κάτι ακόμα
  Οι ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ενδιαφέρονται και ΠΡΟΣΔΟΚΟΥΝ ΜΟΝΟ τις ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
  Ουδόλως τους απασχολεί μισθός, δώρα, μπόνους, άδειες και άλλες "ανακαλύψεις" του ιδιωτικού ή του κακώς νοούμενου δημόσιου τομέα.
  Οι ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ δεν ζαλίζουν το μυαλό τους με ανοησίες του τύπου πόσα πήρα τον προηγούμενο μήνα ή πόσα προβλέπει το μισθολόγιο. ΔΕΝ τους ενδιαφέρει.
  Αντιθέτως δια της ευγενούς αμίλλης προσβλέπουν σε ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ (παράσημα,μετάλλια και ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ τις εύφημους μνείες ή την ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ ή ακόμη και τα συγχαρητήρια)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Παλικάρι μου, πες μας σε παρακαλώ τι ηλικία έχεις και αν έχεις κάποια σχέση με το Στράτευμα. Τα γραφόμμενά σου δεν δείχνουν κάποιον που έχει επαφή με την πραγματικότητα.
  Ενας Ανθλγος από ΣΜΥ...
  (αλήθεια, έχει δοκιμάσει κανείς Ηθικές Αμοιβές...;;; Να τις δώσω στο παιδί μου...;;;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. κατσε και φαε την ηθικη αμοιβη και ο αλλος την ευελπιδων οπλα. τα μυαλα αυτα καταστρεφουν την ελλαδα και τον στρατο. και ταισε με τα οπλα ο ενας και την ηθικη αμοιβη ο αλλος τα παιδια σας που δεν σας κοβω να εχετε γιατι αν εχετε εσεις οι δυο ο πρωτος και ο τελευταιος,τα λυπαμαι...και τ α χαζομυαλα σας επισης.......ενας πολυ παλαιοτερος απο σας......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΙ ΠΙΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. εγώ πάντως θα πάω ευελπίδων όπλα.έψαχνα την αλήθεια καρό τώρα.όπου και εάν ρωτούσα(συνηθως υπαξιωματικούς δεν ήξερα κανέναν αξιωματικό) μόνο μιζέρια άκουγα και Ο κύριος του πρώτου σχολίου με την εμπεριστατωμένη άποψή του και τα επιχειρήματά του-ανέφερε μέχρι και στρατιωτικούς κανονισμούς- εμένα μου έδειξε το σωστό δρόμο που πρέπει να κατευθυνθώ ως μαθητής Λυκείου με σκοπό την στρατιωτική καριέρα και βέβαια γιατί όχι;το μπόλικο χρήμα.
  Ευχαριστώ για όλα.Η ευελπιδων οπλα είναι πλέον είναι στόχος ζωής για εμένα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Συμβιβασμός η ΣΣΑΣ?!?!?! Άντε καλά...Μόνο πρώτη επιλογή σε μηχανογραφικά είναι η ΣΣΑΣ και οι μισοί γιατροί,οδοντίατροι κλπ σε ΑΠΘ είναι αποτυχημένοι ΣΣΑΣίτες .Πόσοι ΣΣΑΣίτες είναι αποτυχημένοι Ευέλπιδες?ΚΑΝΕΝΑΣ.Πόσοι Ευέλπιδες είναι αποτυχημένοι ΣΣΑΣίτες?90%!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ο τρίτος σχολιαστής είμαι, θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που λέει ο κύριος για τις ηθικές αμοιβές.
  Η μέχρι τώρα 11χρονη πείρα μου στο στρατό σαν Έλληνας Αξιωματικός μου έχει δείξει ότι οι περισσότεροι(η συντριπτική πλειοψηφία, με ελάχιστες εξαιρέσεις)ανώτεροί μου είναι της εξής νοοτροπίας:
  Κάτσε μικρέ μέσα μέρα-νύχτα(τι ωράρια και κουραφέξαλα), κάνε αυτό που σου λέω χωρίς βοήθεια από προσωπικό που δεν υπάρχει, χωρίς υλικά αγορασμένα με λεφτά που δεν υπάρχουν, κατέβασε ιδέες για να κάνεις καλύτερα αυτό που σου είπα οι οποίες αν δε μου αρέσουν είναι απαράδεκτες, μην παραπονιέσαι για τίποτα από τα παραπάνω, κι αν ο προϊστάμενος (του προϊσταμένου μου) μου πει μπράβο, τότε θα σε προτείνω για ηθική αμοιβή, και τότε θα πρέπει να μου φιλάς το χέρι σα να είμαι ο Ντον Κορλεόνε.
  Μια ηθική αμοιβή, που ουσιαστικά όσοι την ακούνε λένε: μπράβο βόδι, σπατάλησες τον ελεύθερο χρόνο σου, τη φαιά ουσία σου και τον ιδρώτα σου για να φανεί ο προϊστάμενος, για να πάρει το μπράβο ο προϊστάμενος, για να δείξει ότι, ακόμα και σε εποχές χωρίς προσωπικό και λεφτά, παίρνει από τους από κάτω του ότι μπορεί.
  Και ότι έχετε να μου πείτε για προσφορά και άλλες @@ριές, συμφωνώ, για ένα κούτελο ζούμε, και στην τελική δε με νοιάζει η ιδέα κανενός νοητικά κατωτέρου μου για ότι κάνω, αλλά στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό: Τι θα τρώνε τα παιδιά μου, πως θα μεγαλώσουν τα παιδιά μου και τι θα λένε για μένα άνθρωποι που μετράνε, όχι οι μαλιστάκηδες που μόλις αποστρατευτούν θυμούνται ότι έχουν στόμα και φωνή, ενώ μέχρι που ήταν εν ενεργεία( για να θυμηθούμε και το πρώτο σχόλιο) γούσταραν που ήταν στρατηγοί και καρπώνονταν ό,τι η θέση τους πρόσφερε. Λυπάμαι αν σας κούρασα, αλλά με βγάζει από τα ρούχα μου η υποκρισία ορισμένων αιθεροβαμόντων, που βλέπουν μια Ελλάδα και τις ιδέες της όλα τέλεια, εκεί που δεν υπάρχουν.
  Καταλάβετέ το κύριοι: Όσο θα λέμε γιατί να μην κλέψω εγώ, αφού όλος ο κόσμος κλέβει( σε όλους τους τομείς, όχι μόνο λεφτά) δε θα πάμε ποτέ μπροστά.
  Όταν θα πούμε:αφού δεν κλέβω εγώ, δε θα κλέψεις κι εσύ κύριε, τότε ίσως να είμαστε στο σωστό δρόμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ωραία όλα αυτά περί ηθικών αμοιβών, αλλά προσγειώσου λίγο στην πραγματικότητα. Όχι αυτή της μιζέριας και της έκπτωσης αξιών που περνάμε στην Ελλάδα αλλά μια πραγματικότητα που έχει κάπως ως εξης.
  Ό στρατιωτικός εκτός από στρατιωτικός είναι και άνθρωπος. Πρέπει να ζήσει έχοντας κάποια βασικά πράγματα όπως στέγη και φαγητό, γι'αυτό και τον απασχολεί ο μισθός όπως κάθε άνθρωπο. Αν σκεφτείς ρεαλιστικά με βάση τα δεδομένα σήμερα, όπως ακριβώς και το μεγαλύτερο ποσοστό της κοινωνίας δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει οικονομικά σε αυτές τις ανάγκες, το ίδιο δυσκολεύομαστε και εμείς στις ΕΔ. Για να αποδίδεις τα μέγιστα στο επάγγελμα σου και στην πατρίδα με άλλα λόγια, πρέπει να μην πεινάς και να έχεις κάπου να μείνεις. Και όλα αυτά γίνονται χειρότερα όταν έχεις και οικογένεια, την οποία πρέπει να μετακινείς από δω και εκεί για τις ανάγκες της Πατρίδας. Και αν αυτό είναι "επιλογή μας" και "κάτι που ξέραμε" τότε "αδίκως" παραπονιούνται όσοι πληρώνουν δύο σπίτια ανάμεσα στις μεταθέσεις, αλλάζουν τα παιδιά τους σχολείο κάθε δύο χρόνια...Κάποτε ο Στρατός σου πρόσφερε όχι μια πλουσιοπάροχη αλλά μια άνετη ζωή. Αύτο κάθε άλλο παρά αλήθεια είναι πλέον.
  Δύσκολο να κάνεις λοιπόν το καθήκον όταν έχεις να ανησυχείς για την επιβίωση την δική σου και της οικογένειας σου. Έτσι ένας στρατιωτικός που δεν έχει που να μείνει και πεινάει, που δε μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά του με αξιοπρέπεια, δεν ενδιαφέρεται για ηθικές αμοιβές, αλλά για το αν θα μπορέσει να καλύψει τα έξοδα του μήνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Αδερφέ της 2 Ιανουαρίου 2012 8:09 μ.μ., άκου και κανέναν άλλον, όχι μόνο τον τύπο με τους κανονισμούς και τις αηδίες.
  Κι εγώ όπως πολλοί άλλοι μπήκα στην Ευελπίδων για να κατακτήσω την Πόλη καβάλα στο άρμα( κυριολεκτικά, και ανατριχιάζω που το θυμάμαι κιόλας).
  Όταν είδα την πραγματικότητα του Ε.Σ, από όλα τα όπλα πείρα το Μηχανικό, και σε πληροφορώ ότι μέχρι τώρα έχω πορεία που ζηλεύουν οι περισσότεροι συμμαθητές μου, λίγο η τύχη, λίγο οι συγκυρίες, λίγο οι γνωριμίες, κλασική Ελλάδα λοιπόν.
  Όσο για τα φράγκα, όπως θα σου πούνε και οι περισσότεροι συνάδελφοι, κανείς δεν έγινε πλούσιος από το στρατό. Όλοι γίνανε από κάτι άλλο. Όσοι ήταν στο στρατό, τότε μάλλον είχαν και ιατρείο έξω, αν πιάνεις το υπονοούμενο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Επιτρέπεται το ιατρείο,δεν χρειάζεται το υπονοούμενο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. μαλλον καποιοι εδω μεσα ζουν σε αλλη χωρα η σε κανα ονειρο κ κοιμουνται ακομα..οταν πανε σε καμια μοναδα ας πουν για το λειτουργημα..κ ας το εξηγησουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. αν εχει εδω πιτσιρικαδες και διαβαζουν η σειρα ειναι η εξης
  ΣΑΣΣ
  ΣΑΝ
  ΣΙ μονο ελεγκτες οχι ιπταμενοι
  ΣΥΔ
  ΣΜΑ
  ΣΝΔ
  ΣΤΥΑ
  ΣΣΕ ΣΩΜΑΤΑ
  ΣΜΥ ΣΩΜΑΤΑ
  ΣΣΕ ΟΠΛΑ
  ΣΜΥ ΟΠΛΑ
  ΣΜΥΝ.
  τους ικαρους παροτι τους θαυμαζω προτιμω να τους κοιτω απο κατω γιαυτο δεν τους αναφερω.Οσο για τους οπαδους Ευλπιδων οπλα δεν ξερω αν το πηρατε γραμμη.στα 35 χρονια σχης και απο κει κ περα αν θες να παραμεινεις παραλληλη επετηριδα με ποσοστο ανωτατων πολυ μειωμενο οπως ειναι αλλωστε και η λογικη.οποτε τα ονειρα θερινης νυχτος αφηστε τα.ειδατε ποσες ταξεις πηγαν σπιτι φετος?και που σαι ακομα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. 10:25 έβαλες τη ΣΝΔ-ναύτες που δεν βλέπουν στεριά πάνω από την ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ και σώματα;

  μόνο τις αναγούλες να σκεφτείς δεν θέλει κάτι άλλο..δεν μιλάμε να φτιάξεις και οικογένεια..

  επίσης οι αξιωματικοί της ΣΣΑΣ έχουν πολλές μεταθέσεις ακόμη και κάθε χρόνο!!!περισσότερες και από πεζικό!!

  η σχολή ΣΣΑΣ έχει υψηλή βάση μόνο και μόνο γιατί μπορείς να έχεις νόμιμα και ιατρείο έξω δηλαδή μπαμπά με χρήμα από 50.000 ευρώ το ελάχιστο και βέβαια να το μεταφέρεις κάθε χρόνο μια στον έβρο μια στα νησιά μια στην καβάλα!ξέρεις πόσα φτωχαδάκια πήγαν και σπούδασαν στην ΣΣΑΣ με το όνειρο θερινής νυχτός να τα οικονομίσουν και ΤΕΛΙΚΑ επειδή ο μπαμπάς δεν είχε κομπόδεμα δεν έκαναν ΤΙΠΟΤΑ;παρα μόνο σέρνονται από εδώ και εκεί και μάλιστα μόνο με τον μισθό του Αξιωματικού ιατρού ο οποίος είναι και χαμηλότρεος από του οποιουδήποτε Αξιωματικού από σχολή Ευελπίδων και μάλιστα χωρίς υψηλή βαθμολογική εξέλιξη;χειρότερα δεν γίνεται..

  άρα η ΣΣΑΣ είναι για τους φραγκάτους(όμως εάν έχεις φράγκα γιατί να πάς να φοράς τα χακί και να σε τρέχουν;ε;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. 10 54 για τη ΣΝΔ το συζηταμε.την εβαλα εκει λογω της πολυς ισχυρης θεσης που εχουν μεσα στο καραβι και οτι μπορουν να κανουν αρκετα χρονια αθηνα.ισως ειναι για χαμηλοτερα.οσο για την σασσ αυτα που λες δεν εχουν σχεση με την πραγματικοτητα.καταρχας σασσ δεν ειναι μονο γιατροι.ειναι μια σειρα ποστα.και δεν πανε μονο σξ πανε και ναυτικο και αεροπορια.αξιωματικος οικονομικος απο σασσ παει πολλες φορες σκοινακια?εχεις δει πολλους στον εβρο?πανε 2 χρονια και μετα αερα σε μεγαλες πολεις.συγκρινεις σασσ κτηνιατρο με τι ακριβως?ποιοτητα 8 ωρου που ουτε στον υπνο μας δεν υπαρχει.καθεται πεζικαριος 6 χρονια θεσσαλονικη 3 λαμια και αλλα 6 θεσσαλονικη.δυσκολα.η σασσ ειναι η τελεια επιλογη γιαυτον που θελει ναναι αξιωματικος να χει ενα πτυχιο και μια ευκαιρια να κανει κατι εξω.ο ευελπις φιλε αν φυγει απτο στρατο ειναι ανειδικευτος εργατης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. 11:17 Μίλησα για την ανώτερη ειδίκευση(βασεις εισαγωγής και όχι μόνο δες τα έτη σπουδών) στην ΣΣΑΣ που είναι η ιατρική.

  Δεν ξέρω ποιος σου τα λέει αλλά εγώ ξέρω Ιατρό ο οποίος ηταν 3 χρόνια Λεσβο μετά 2 χρόνια θεσσαλονικη μετά 3 χρόνια τρίπολη μετά 2 χρόνια Ξάνθη μετά 1 χρόνο Αθήνα μετά 2 χρόνια Εβρο και τώρα Θεσσαλονίκη ενώ έχει τόπο συμφερόντων Βέροια!!!!
  Όσο για τον Εύελπι μπορεί να διοικησει οποιοδήποτε προσωπικό οποιασδήποτε εταιρίας και να το βαλει σε τάξη ή να δουλέψει στην βιομηχανία όπλων ή εάν είναι του πεζικού μπορεί να γίνει σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα προσωπικού και εάν είναι π.χ των διαβιβάσεων μπορεί να δουλέψει στις τηλεπικοινωνιες και ΜΜΕ εταιρίες κινητων τηλεφωνων ενώ εαν είναι του μηχανικού ακόμη και ως σύμβουλος πολιτικών μηχανικών αλλά και σε πάρα πάρα πολλά ακόμη για να μην επεκταθω πολύ.
  οι Ευέλπιδες είναι γνώστες πολλών αντικειμένων και οι σπουδές τους ίσως είναι οι ανώτερες σπουδες που μπορεί να κάνει κάποιος στον Ελληνικό χώρο.Κάποτε μου έλεγε καθηγητής Νομικής Αθηνών ότι η Νομική που διδάσκεται ο Εύελπις την μαθαίνει ο τελειόφοιτος νομικής λίγο πριν πάρει το πτυχίο του..σκεφτείται τι υψηλότατο επίπεδο διδασκαλίας έχουν οι Ευέλπιδες και δεν μίλησα καθόλου για πειθαρχια και γυμναστική..όπου ο τελειόφοιτος της Ευελπίδω θα μπορύσε να χαρακτηριστεί και απόφοιτος γυμναστικής ακαδημίας! είπε κάποτε έναν μεγάλος Στρατηγός.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. 11:44 μ.μ. χαλάρωσε λίγο και ξύπνα γιατί κοιμάσαι τον ύπνο του δικαίου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Δεν νομίζω οτι εδώ έχει χώρο η αντιπαράθεση ΣΣΑΣ-ΣΣΕ.Όσο για αυτόν(νομίζω και ελπίζω να είναι μόνο ένας τουλάχιστον)που θεωρεί οτι ο Εύελπις έχει λιγότερες μεταθέσεις από στρατιωτικό γιατρό...Τι να πω...Μάλλον δεν έχει ιδέα ούτε από ειδικότητες , ούτε από τίποτα.Δηλαδή τα 19000+ μόρια είναι απάτη για τη ΣΣΑΣ...Καληνύχτα φίλε εύελπι,καλή σου νύχτα(θες και βιομηχανία,έλεος!)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Προς τον <>, 2 Ιανουαριου 2012 4.40 , Επισκεψου λιγο τον ιατρο της μοναδας σου (ή μαλλον της σχολης σου γιατι για σπουδαστη σε κοβω )να σε εξετασει λιγο. Τοτε θα διαπιστωσεις απο πρωτο χερι την σπουδαιοτητα του ρολου του στρατιωτικου ιατρου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. 2 Ιανουαριου 2012 10:25
  Τους ΙΚΑΡΟΥΣ γιατι θες να τους βλεπεις.απο κατω; Αφου αυτοι πετανε ψηλα! Δεν γινεται αυτο που λες,λυπαμαι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. ΟΙ ΕΥΕΛΠΙΔΩ ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΧΕ ΚΑΠΟΤΕ 19,3 ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΟΛΟΙ ΓΡΑΦΟΥΝ 19 ΚΑΙ 20 ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ.ΑΡΑ Η ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΣΑΣ ΑΠΟ ΘΕΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.ΑΛΛΑ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΣΑΝ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Η ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΤΙΣ ΄΄ΚΟΡΥΦΕΣ΄΄ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΟΥΝ ΤΟ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ.
  ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Ρε παιδιά ο αρχικός σχολιαστής ποιος ΝΟΜΙΖΕΙ ότι είναι; Ο κάπταιν Αμέρικα ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ΕΓΡΑΨΕ ΠΡΙΝ ΜΕΡΕΣ ΚΑΠΟΙΟΣ Θ.Κ «Ελπίζω αυτοί που έχουν μάτια να βλέπουν, αυτοί που έχουν αυτιά να ακούν, αυτοί πουν έχουν μυαλό να το χρησιμοποιούν και φυσικά οι εξ ημών συνάδελφοι που βρίσκονται σε επιτελικές-αρχηγικές θέσεις. Η ρόδα είναι στρόγγυλη λέει η λαϊκά παροιμία. Είμαι απόστρατος Ανχης εξ Υπαξκών και θέλω αξιότιμε συνάδελφε να ξέρεις ότι: "Είμαστε, ήμασταν και θα είμαστε ο κάθε ένστολος, η καλλίτερη εφεύρεση και η χειρότερη εκμετάλλευση" όταν υπάρχουν διαχειριστές εκπρόσωποί μας "εκλεκτοί" δηλαδή αυτοί που στο βωμό μιας μετάθεσης στο Εξωτερικό-καλής θέσης φρουράς-καλών σημειώσεων- μιας κατ εκλογή προαγωγής και ενός αδαμάντινου αστεριού ακόμα και ενεργούν όπως ενεργούν δηλαδή μόνο για ίδιον όφελος. Ας κοιτάξει ο καθένας γύρω του, τους συναδέλφους του ως απόστρατοι εννοώ και ας βγάλει συμπέρασμα!!! Θέλω να ξέρει ο κάθε εν ενεργεία συνάδελφος ότι πολύ σύντομα θα γίνει και αυτός μέλος της οικογένειας των αποστράτων! Από τη σημερινή μου θέση συνεχίζω να κάνω ότι μπορώ με κατάθεση εμπειριών λόγων-έργων και από τη θέση του μέλους του Κόμματος «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ε.Ε» www.syndesmosee.gr, που αξίζει να διαβάσει κανείς τις αρχές του, κάνω ότι μπορώ! Συγχαρητήρια κύριε συνάδελφε γιατί τα αξίζεις. Θ.Κ»… ΜΗΠΩΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΓΝΩΣΗ; ΜΗΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΕΛΛΕΙΠΕ Η ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ; ΜΗΠΩΣ ΚΑΤΙ ΞΕΚΙΝΑ; ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠ ΟΤΙ ΒΛΕΠΕΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑ ΧΑΣΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ΑΠΟ ΟΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΟΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΥ ΜΙΛΟΥΝ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΑΞΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΝΟΥΝ. ΕΓΩ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΩ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ. ΕΙΜΑΙ ΕΜΘ ΥΠΞΚΟΣ ΜΕ 21 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΟΥ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΠΡΩΤΟΣ.ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΩ ΤΗ ΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ. ΑΛΛΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΜΕ ΑΦΗΝΟΥΝ ΑΝΑΥΔΟ.ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ; ΣΕ ΤΙ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΑ ΑΠ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ; ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ; ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.ΕΑΝ ΠΑΡΕΙΣ ΕΝΑ ΑΠ ΤΑ ΔΥΟ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΤΙΠΟΤΑ. (ΤΟ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΛΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ.)ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟ Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ. ΠΗΓΑΙΝΕ ΕΣΥ ΝΑ ΠΟΛΕΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΥΛΙΚΑ ΑΠ ΤΟ ΣΥΠ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΣΕΜ ΝΑ ΣΕ ΤΑΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΝΑ ΣΟΥ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑ ΛΕΜΕ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΟΠΛΑ. ΓΙΑ ΜΕΝΑ Η ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΞΚΟΙ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΝΑΙ ΟΠΛΑ Η ΣΩΜΑΤΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΡΧΗΓΟΙ ΓΙΑ ΣΚΕΨΟΥ ΤΟ, ΓΙ ΑΥΤΟ ΣΕ ΚΡΑΖΟΥΝ ΟΛΟΙ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Η ΣΣΑΣ είναι μια σχολή που συνδυάζει στρατιωτική ιδιοτητα με ένα πτυχίο πανεπιστημίου. Είναι αλήθεια ότι όλες οι ειδικότητες της σχολής δεν είναι το ίδιο. Πχ στους φαρμακοποιούς δεν επιτρέπεται να εχουν φαρμακείο. Είναι η σχολή με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Φυσικά αυτά που λέει κάποιος ότι στη ΣΣΕ όπλα υπήρχε κάποιος με 19300 ενώ στη σσασ γράφουν ευκολα μαθήματα είναι επιφανειακό και αστείο. Όλοι οι αρχηγοί μπένουν με βαθμολογίες κοντά στα 19700. Και επίσης, για αυτό το επίπεδο των μαθητών αυτή η ευκολία που περιγράφει δεν ισχύει.
  Τα όσα γράφει ο κύριος για το καλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, την ΣΣΕ ειναι σίγουρα αναληθές. Απευθύνομαι στα παιδιά. Μην κοιτάτε το πρόγραμμα σπουδών και ονειρεύεστε μαθήματα ονειρικά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ξεχάστε το.
  Τέλος, είναι αλήθεια ότι και οι αξιωματικοι της σσασ εχουν μεταθέσεις. Αυτό ωστόσο εξαρτάται από την ειδικότητα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι το ίδιο με μάχιμους αξιωματικούς. Πχ οι γιατροί έχουν λιγότερους μεταθέσεις από τους οικονομικούς. Συμπερασματικά, η σσασ είναι μια αρκετά καλή επιλογή για τη δεδομένη περίοδο. Έχει πολλά μειονεκτήματα ωστόσο δεν είναι ασχημη επιλογή. Έχεις επαγγελματική αποκατάσταση, σπουδάζεις στο πανεπιστήμιο και η δουλειά σου γίνεται σε ποιο νορμάλ συνθήκες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. 2:36 ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΥ ΕΙΠΑ ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΣΗΣ 19,3 ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΩΜΑΤΑ ΜΠΗΚΕ ΜΕ 19,3.
  Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΜΠΗΚΕ ΜΕ 19,9 ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 22 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΑΠΟ 19,8-19.6.
  ΕΝΩ Ο 7 ΠΡΩΤΟΙ ΤΩΝ ΟΠΛΑΩΝ ΕΙΧΝ ΑΠΟ 19,9 ΕΩΣ 19,7 ΕΝΩ Η ΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ (ΔΗΛΑΔΗ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΜΕ 18,8)

  ΜΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ.

  ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΣΧΕΤΟ ΠΟΥ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ.

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!!

  ΖΗΤΗΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 20-1 ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΡΑΤΟ.

  Η ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ!!ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΣΣΑΣ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΧΥΜΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΑΖΕΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ(ΚΑΠΩΣ ΠΙΟ ΜΑΚΡΥΑ ΜΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΥΧΤΙΑ) ΕΝΩ Ο ΕΥΕΛΠΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ...ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ!!!ΜΗΝ ΣΑΣ ΞΕΓΕΛΑ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΣΑΣ!!

  ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΛΟΠΕΡΑΣΗ! ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Η ΣΣΑΣ!!!ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ ΜΗΝ ΣΑΣ ΞΕΓΑΛΑ Ο ΚΑΘΕ ΑΝΩΡΙΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ!
  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΝΑ ΖΗΤΑΤΕ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. 4:15 Ο λαός μας λέει μια παροιμια που εδώ ταιριάζει γάντι: Όσα δεν φτανει η αλεπού τα κάνει κρεμασταρια. Οποίος κατάλαβε κατάλαβε. Και πάλι επανέρχομαι και λέω'Ποιος νομίζεις ότι είσαι; Ο κάπταιν Αμέρικα; Χαλάρωσε λιγο. Βγες από τον μικρόκοσμο της σχολής και του εαυτού σου κατ αρχάς, πήγαινε σε καμιά μονάδα νά σφίξει και ο πισινος σου λιγο και τα λέμε μετά. Μόνο νά ΞΈΡΕΙΣ ότι με τέτοια μυαλά που κουβαλάς, αν δεν αλλάξεις τρόπο σκέψης, θα έχεις πολλά προβλήματα με τους συναδέλφους σου στο μέλλον. Γιατί αν δεν το έχεις καταλάβει είμαστε όλοι συνάδελφοί, που υπηρετούμε τον ίδιο σκοπό. Ο καθένας από το πόστο του που είναι σεβαστό. Τώρα για τις άσεις μην τρελαίνεσαι! Μην ΜΈΝΕΙΣ στις βάσεις που διαμορφώθηκαν την πρώτη χρόνια που εφαρμόστηκε το νέο σύστημα. Δες τις βάσεις πριν το 1999 αλλά και σήμερα που βρίσκονται. Και χαλάρωσε λιγο. Μην απαξιώνεις τον ιατρό. Ιατρός ανήρ πολλών άλλων άξιος έλεγαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι! Και μην ξεχνάς ότι απ ταν ξεκίνησαν πόλεμοι στην ανθρωπότητα εκεί υπήρξαν τραυματίες άρα και η ανάγκη για περίθαλψη άρα και για ιατρό. Συμπερασμα: Η ίδια αρχαιότητα. Σκέψου το λιγο και θα καταλάβεις τι σου λέω. Τώρα, λογικό μου ακούγεται νά πάει για αρχηγός ένας από την ευελπίδων όχι για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο επειδή αυτό είναι το αντικείμενο του. Όχι όμως επειδή δεν είναι ικανός ένας άλλης ειδικότητας. Αν το πάρουμε έτσι όπως το θες εσυ νά κάνουν και χειρουργεία οι απόφοιτοι της Ευελπίδων. Μόνο που χρειάζεται πολλά χρόνια φοίτησης, τουλάχιστον 10-15 και όχι 4. Ελπίζω νά ΚΑΤΆΛΑΒΕΣ τι θέλω νά πω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Ρε λεβεκουρα ποιός νομίζεις οτι είσαι και ειρωνεύεσαι και κατακρίνεις συναδέλφους σου? Μήπως ήθελες κατά βάθος να γίνεις ΣΣΑΣίτης, δεν το κατάφερες και τώρα ρίχνεις λάσπη στους συναδέλφους σου? Έτσι θα προχωρήσεις στη ζωή σου? Συνέχισε έτσι και θα περάσεις καλά! Μπορεί και να γίνεις Στρατηγός με τα μυαλά που κουβαλάς αλλά την αγάπη και την εκτίμηση των συναδέλφων σου δεν θα την κερδίσεις ποτέ! Κρίμα και είσαι και νέο παιδί! Δεν πειράζει όμως θα φύγεις από την σχολή θα πάς στην μονάδα και θα δείς ότι τελικά δεν είσαι το δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα όπως νομίζεις! ΘΑ δείς ότι τους έχεις όλους ανάγκη! Συμβουλή από συνάδελφο: Ρίξε λίγο τον εγωισμό σου, προχώρα με περισσότερη ταπείνωση και λιγότερη έπαρση και θα πας καλά, Μην ξεχνάς : Ο υψωθείς ευτόν ταπεινωθήσεται!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Άσε τον ΣΣΑΣίτη να μαθαίνει πως θα σου σώσει την ζωή μεθάυριο που θα αρρωστήσεις κι εσύ κάνε... ασκήσεις ακριβείας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Πρώτον , μη φωνάζεις!Και δεύτερον, είμαι 99% πεπεισμένος οτι είσαι ασσο-δύαρο στην Ευελπίδων και δεν έπιασες ποτέ μόρια να δεις τη ΣΣΑΣ ούτε με κυάλια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Κύριε που υπερασπίζεστε με τόση θέρμη την ΣΣΕ-ΟΠΛΑ.Σας πληροφορώ οτι θα είστε από τους πιο κακοπληρωμένους εργαζομένους της χώρας,υπεύθυνοι και υπόλογοι για κάθε νόσο και μαλακία των φαντάρων και θα γευτείτε από κονντά το μεγαλείο της ελληνικής φύσης σε κάθε βουνό και λαγκάδι ενώ ο γιατρός θα κάθεται στο γραφείο με την πουράκλα του,δε λογοδοτεί(άσε που έρχεται με πολιτικά) και τη βγάζει λάδι και καλός με τις αναρρωτικάρες του.Και μετά εξωτερικό,ειδικότητες και πτυχία (ξεχνάνε στολή-ξυραφάκι-κούρεμα) και ιατρείο όλη μέρα.


  Έλλην Αξιωματικός ΣΣΕ-Σειρά 1994

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Απλα επειδη βαρεθηκα να διαβαζω τις ανακριβειες του 4.15 οριστε οι βασεις 2011 http://fmos.gr/images/stories/AEI-H-90.pdf.Οπως θα δειτε ΣΣΕ Σωματα Γενικη Σειρα 18, ο βαθμος εισαγωγης ειναι πολυ χαμηλοτερος απο ΟΛΑ τα τμηματα της ΣΣΑΣ!Η ιδια κατασταση ισχυει τουλαχιστον τα τελευταια 20 χρονια.Οσο για το επιπεδο εκπαιδευσης η μεν ΣΣΑΣ παρεχει αναγνωρισμενο πτυχιο Πανεπιστημιου η δε ΣΣΕ αποφοιτηριο χωρις καμια απολυτως αξια στην αγορα εργασιας(για οσους αποφασισουν να εγκαταλειψουν το Στρατο).4.15 προσπαθησε ξανα...μηπως και περασεις ΣΣΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. ΣΣΕ=ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ(βιομηχανια ονειρευεσαι αχαχαχχχα)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. ...ενώ ο γιατρός θα κάθεται στο γραφείο με την πουράκλα του,δε λογοδοτεί(άσε που έρχεται με πολιτικά) και τη βγάζει λάδι και καλός με τις αναρρωτικάρες του.Και μετά εξωτερικό,ειδικότητες και πτυχία (ξεχνάνε στολή-ξυραφάκι-κούρεμα) και ιατρείο όλη μέρα...Έλλην Αξιωματικέ αν νομίζεις ότι η υγεία του άλλου είναι ημιαναπαυση-προσοχή πλανάσαι πλάνην οικτρά! Και ναι γιατί να μην παει ο ιατρος στο εξωτερικό να κάνει την ειδικότητά του ώστε να μπορέσει να σου προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες όταν θα τις ζητήσεις εσύ στο Στρατιωτικό νοσοκομείο που θα πας? Από την μια θέλουμε επιστήμονες καταρτισμένους και από την άλλη δεν θέλουμε οι ιατροι να παίρνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση? Δεν καταλαβαίνω την λογική σου Ελλην Αξιωματικέ Συνάδελφε.

  Ελλην Αξιωματικός Υγειονομικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Ρε φίλε θα μας τρελάνεις ότι η ΣΣΕ έχει βάση 19300 και οι πρώτοι είναι με 19900. Ανέφερε χρονιά. Θα μας τρελάνεις ρε φίλε. Ξες τι σημαίνει 19900. Ένα δύο άτομα σε όλη τη χώρα φτάνουν τέτοιες βαθμολογίες. Βγαίνει ο κάθε άσχετος και πετάει τις βλακείες του. Άκου εκεί 7 άτομα με 19800. Ζήτημα να υπάρχουν δεκα ατομα σε όλη τη χώρα με βαθμό πάνω από 19800 κατά μεσο όρο κάθε έτος. Αν είχες ιδέα τι σημαίνει πραγματικά το να γράφεις 19800 δεν θα έλεγες αυτές τις αστειότητες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Ας μιλήσουμε και με στοιχεία. Θα αναφέρω τη χαμηλότερη βάση εισαγωγής σε τμήμα της σσασ.
  2011
  οπλα 15737 σώματα 17483 Κτηνιατρικό 18736
  2010
  όπλα 17075 σώματα 18455 Φαρμακευτικό 19076
  2009
  όπλα 16431 σώματα 18303 Στρατολογικό 19016
  2008
  όπλα 16001 σώματα 17629 Κτηνιατρικό 18867
  Αυτά αρκούν. Για να μην λέω ο κάθε άσχετος ό,τι του κατεβαίνει στο κεφάλι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. ΚΥΡΙΕ 4:15 2012 ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙΣ ΦΑΕΙ ΓΕΡΟ ΚΟΛΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΜΑΛΛΟΝ Η ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΨΕΙ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΤΟ ΜΥΑΛΟ, ΠΟΥ ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ ΕΑΝ ΕΧΕΙΣ. ΞΕΡΕΙΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΡΗΤΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ. 1)Ο ΕΞΥΠΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ. 2)Ο ΠΟΝΗΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ. ΚΑΙ 3)Ο ΗΛΙΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ. ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ ΣΤΟ 3. ΑΦΟΥ ΤΟ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΕ ΚΡΑΖΟΥΝΕ ΑΒΕΡΤΑ. ΕΑΝ ΠΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΓΟΥΡΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΦΑΣ ΞΥΛΟ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΤΙΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΟ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΠΟΥ ΘΑ ΦΑΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΓΩΝΑ ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙΣ ΘΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΕΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΤΡΕΞΕΙΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΡΟ ΤΟΤΕ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΟΥ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΑΝΑΜΝΗΣΗ. ΧΑ ΧΑ ΞΥΠΝΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ ΚΟΛΗΜΕΝΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΚΑΛΑ ΣΟΥ ΤΑ ΛΕΕΙ Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΠΟΥ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ 3ΟΣ ΚΑΙ Ο 5:12 ΚΑΙ Ο 5:48 ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥΣ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΟΡΚΟ ΔΩΣΑΜΕ!!!ΚΑΘΕΝΑΣ ΣΟΥΔΑΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΙ
  Υ.Γ ΜΑΣ ΤΑ ΧΕΙΣ ΠΡΗΞΕΙ ΜΕ ΤΟΝ 20-1.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. (Αλλά πιστέψτε με, αξίζει λίγο τρέξιμο παραπάνω για μια ανοδική πορεία στα υψηλότερα αξιώματα-άρα και περισσότερα χρήματα,επιλέγοντας την σχολή ''κορυφή'' ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΟΠΛΑ ΚΑΙ 20-1,ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΑΛΛΕΣ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΟΜΟΡΦΑΑΑΑΑΑΑΝΤΡΑ ΜΟΥ ΕΣΥ ΤΡΑΒΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΜΕ. ΑΡΕ ΚΑΤΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΣΑΣ ΜΗΝ ΞΑΝΑΠΕΙΣ ΚΑΤΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ. ΕΚΤΙΘΕΣΑΙ, ΟΥΤΕ ΑΠ ΕΞΩ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΣ. ΤΡΑΒΑ ΛΥΣΕ ΚΑΝΕΝΑ G3A3.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Ελοεος με αυτα που βλεπουν τα ματια μας!Ρε ευελπι,πανε κανε επιδειξεις με τα οπλακια και με το 20-1 και ασε το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ στη σσασ.ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ?ΕΧΕΙΣ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΕΞΩ ΠΟΤΕ?το ασει δεν σημαινει τιποτα και δεν αναγνωριζεται πουθενα.ανειδικευτος εργατης οπως καποιος πολυ σωστα τονισε θα μεινεις.αντε και καλο σκοινακι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Ακόμα και το 2000 που ήταν οι βαθμολογίες ήταν ιδιαιτέρως φουσκωμένες μετά την αλλαγή του συστήματος εισαγωγής από Αρσένη δεν ισχύουν αυτά που ισχυρίζεσαι.
  Όπλα 18196 Σώματα 19136 Σώματα (γυναικες)19295
  ιατρικό 19654 (Θήλεις) 19760
  οικονομικό 19360 (Θήλεις) 19726
  Φαντάζομαι θα συνεχίσεις να επιμένεις. Επίσης, αφού συνεχώς θα αναφέρεις τον 20-1 φαντάζομαι θα γνωρίζεις ότι και οι αξιωματικοί του ΠΖ είναι αρχαιότεροι από όλους τους υπολοίπους. Συνεπώς, έχεις σκεφτεί το ενδεχόμενο να μην πάρεις πεζικό (λέμε τώρα); Θα είσαι ένας αξιωματικός κατώτερης κατηγορίας. Θα το αποδεχθείς αυτό; Κατάντια ε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Καλυτερη απολές εινε η ΣΜΥ.Και μονο 2 χρονια,και γινεσαι πιο μετα Αξωματικος!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Σίγουρα το ΠΕΖΙΚΟ είναι το ανώτερο ΟΠΛΟ και δυστυχώς εάν πάρεις κάτι άλλο είσαι σε δεύτερη μοίρα.Ο Στρατιωτικός κανονισμός 20-1, όντως προβλέπει ότι ο Αξιωματικός Πεζικού είναι αρχαιότερος δηλαδή ανώτερος όλων των άλλων ομοιοβάθμων Αξιωματικών.Δηλαδή ένας Αξιωματικός του Πεζικού μπορεί-έχει το δικαίωμα να τιμωρήσει έναν ομοιόβαθμό του π.χ των Σωμάτων της Σχολής Ευελπίδων αλλά και των Ιατρών αλλά και όλους τους υπόλοιπους Αξιωματικούς από ΣΣΑΣ ΣΑΝ κ.τλ.

  Το ΠΕΖΙΚΟ λοιπόν είναι η κορυφή των κορυφών για καριέρα.

  Μην ξεχνάτε ότι στην επιλογή των όπλων μέσα στην ΣΣΕ, κάποιοι ενώ μπορούσαν να επιλέξουν Αεροπορεία Στρατού(αμετάθετος)ή μηχανικό ή διαβιβάσες διάλεξαν ΠΕΖΙΚΟ για τον παραπάνω λόγο.Επίσεις κάποιοι εξαρχείς παιρνούσαν ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΤΑ ΟΠΛΑ για να επιλέξουν το ΠΕΖΙΚΟ.Με βαθμολογίες 19,7(συνήθως γιοί μεγάλων Στρατηγών-οι οποίοι δεν νομίζω να ήταν χαζοί για να ωθήσουν τα παιδιά τους στη επιλογή του ΠΕΖΙΚΟΥ.)
  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. Πάντως, οφείλεις να παραδεχθείς ότι την μεγαλύτερη ζήτηση στην επιλογή των όπλων δεν την έχει το πεζικό. Τέλος πάντων, θα πρέπει να κατανοήσεις ότι ο πραγματικός στρατός δεν λειτουργεί έτσι όπως τον φαντάζεσαι. Τι νομίζεις ότι θα ειναι Υπλγός ΠΖ και θα τιμωρείς τον συμμαθητή σου του ΠΒ; Ο στρατός είναι ένας μεγάλος οργανισμός που επιζητά την συνεργασία όλων όσων σχετίζονται με αυτόν για να ανταποκριθεί στην αποστολή του. Αρχηγοί γεσ και γεεθα δεν γίνονται μόνο του ΠΖ. Προς επιβεβαίωση αυτόν κοίτα την τωρινή ιεραρχία του ΓΕΣ. Ουδείς είναι του ΠΖ. Μακάρι να τα βλέπεις τόσο ρομαντικά τα πράγματα και όταν βγεις από τη σχολή και δεις τι γίνεται έξω. Αυτό που χαρακτηρίζει ένα στέλεχος δεν είναι αν είναι πζ ή πυροβολικό αλλά οι ικανότητες και τα προσόντα του στην επιτέλεση των καθηκοντων του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. ΠΟΥ ΣΕ ΡΕ ΕΥΕΛΠΗ, ΠΟΥ ΣΕ ΡΕ 20-1, ΠΟΥ ΣΕ ΡΕ ΟΠΛΑ, ΠΕΣ ΚΑΤΙ ΡΕ ΜΑΣ ΞΕΧΑΣΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Ο ΛΟΧΑΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ 3Ος ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟΣ ΑΞΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙ Σ ΟΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ. (Μάλιστα είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί υποψήφιοι να μην ξέρουν καν ποιο είναι το περιεχόμενο σπουδών στις συγκεκριμένες σχολές, με αποτέλεσμα να απογοητεύονται όταν πια βρεθούν «εντός» και η ζωή τους γίνεται δύσκολη, καθώς πρόκειται για σχολές απαιτητικές). ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΧΑΓΟ ΣΤΟ 3Ο ΣΧΟΛΙΟ. ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΨΟΥΛΙ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΓΡΑΦΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 50. Όποιος είναι -οχι απλά πολύ καλός- ΑΡΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ μαθητής και δεν έχει λεφτά ή / και διάθεση να φύγει μετά στο εξωτερικό. Δίνει ΣΣΑΣ. ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΤΡΙΧΕΣ Ο ΣΣΕ αντιστράτηγος και παντόφλες...ο ΣΣΑΣΙΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ Υποστράτηγος και γιατρείο, Συνεργάτης ιατρικών-διαγνωστικών κέντρων, μέλος Δ.Σ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΣΙΩΝ ,ΚΛΠ ..."ΌΣΑ ΔΕ ΦΤΑΝΕΙ Η ΑΛΕΠΟΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ". ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΤΗ ΣΣΑΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ...ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑ....ΟΜΩΣ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΥΣ ΣΣΑΣΙΤΕΣ....... Άντε γειά....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Να κανω μια ερωτηση? Εφοσον οπως λετε ο αριθμος εισακτεων στις Στρατιωτικες Σχολες μειωνεται (ειτε λογω υψηλων βασεων ειτε λογω δυσκολια μεσα στη σχολη) γιατι αυτες συνεχιζουν να παραμενουν υψηλα> κ συγκεκριμενα αναφερομαι στην ΣΣΕ ΟΠΛΑ οπου φετος ειχε αυξηση 413 μοριων πραγμα που σημαινε πως οσοι κ να συνταξιοδοτηθηκαν η' παραιτηθηκαν καλυφθηκαν αμεσως.Δηλαδη ολοι επιθυμουν ΣΣΑΣ Κ ΣΑΝ αλλα στην ουσια κ οι υπολοιπες σχολες ανεβαινουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το kranosgr ένα ελεύθερο ακομμάτιστο ιστολόγιο, έχει ως σκοπό την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, για θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.
Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων και σχολίων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις. Αυτό το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών.
Ελεύθερα μπορείτε να στείλετε προς ανάρτηση και τη δική σας άποψη.
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάρτηση, της οποίας είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή που θίγεστε από αυτή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την απαραίτητη διόρθωση. Εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δεν θα έχει γίνει εσκεμμένα.
Οι αναγνώστες που δημοσιεύουν σχόλια, παρακαλούνται όπως είναι ευπρεπείς στους σχολιασμούς τους, αποφεύγοντας ύβρεις και ατεκμηρίωτα στοιχεία.
Σχόλια μη ευπρεπή θα διαγράφονται από τους διαχειριστές.
Εαν υπάρξει καθυστέρηση στην εμφάνιση των σχολίων αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα

kranosgr@gmail.com

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.